top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

BEST

BEST

PLEHRA KRISTALORE ME PH TE ULET,ME AMINOACIDE,AKTIVIZUES 
& HEKUR Fe-EDDHMA

Permbajtja e larte e komponenteve te mesiperme u jep mundesi plehrave kristalore BEST te japin zgjidhje te shkelqyera ne lidhje me ushqimin e bimeve  edhe ne kushtet me te veshtira (ekstreme) te kultivimit,gje qe nuk mund ta bejne plehrat e zakonshme.
Plehrat BEST kane shume formulime.
Me te zakonshmet jane :

MIKROELEMENTE

Fe-EDDHMA   0,06 %

Fe-edta           0,03 %

Zn-EDTA         0,03 %

Mn-EDTA        0,026 %

Cu-EDTA         0,01 %

B                      0,01 %

Mo                   0,001 %

Aminoacide        2 %

Ekstrakt algash  1 %

bottom of page