top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

PROGRAMI I PLEHERIMIT TE TRANGULLIT TE SERRES

PROGRAMI I PLEHERIMIT TE TRANGULLIT TE SERRES

Nevojat e trangullit per nje rendiment te larte( 25 ton/dynym) jane si me poshte :

-Azot (N):                                   60 kg               -MgO:                     15 kg

-Fosfor (P2O5):                         20 kg               -Kalcium (CaO):    25 kg

-Potas (K2O):                            60-90 kg
 

PLEHERIMI BAZE:

-10 ton/dynim pleh organik

FERTIBLUE 12-12-17 + 2MgO + TE  100 kg/dynim.

 

PLEHERIMI SIPERFAQESOR ME VADITJE:

10 ditet e para:

 Bejme 1 pleherim me PLUS 18-18-18 + TE, 3 kg/dynym

2 pleherime me 2-3 kg/dynym BEST  20-20-20 +TE. Njeri nga pleherimet shoqerohet me 1 liter/dynym HUMISTAR.

1pleherim me nitrat magnezi 5 kg/dynym

Nga dita e 10-te deri ne diten e 21-te :  

BORAMIN Ca 1 liter/dynym.

1 pleherim me PLUS 18-18-18 + TE 3 kg/dynym

2 pleherime me BEST 24-8-24+TE ne dozen 5 kg/dynim nepermjet vaditjes cdo 3-4 dite.

Njeri nga pleherimet shoqerohet me 1 liter/dynym HUMISTAR, ose DELFAN PLUS.

 

Nga dita e 22-te deri ne diten e 63-te : pleherimet behen cdo 2-3 dite.

BORAMIN Ca 1 liter/dynym.

2 pleherime me PLUS 18-18-18 + TE, me 5 kg/dynym.

1pleherim me nitrat magnezi 5 kg/dynym

1 pleherim me 14-0-28 + 0,1 B  me 6 kg/dynym.

2 pleherime me BEST 24-8-24 +TE, me 5 kg/dynym.

BORAMIN Ca 1 liter/dynym.

1 pleherim me 14-0-28 + 0,1 B  me 6 kg/dynym.

2 pleherime me PLUS 18-18-18 + TE, me 5 kg/dynym.

HUMICAL 1,5 lit/dynym

1 pleherim me 14-0-28 + 0,1 B, me 6 kg/dynym.

2 pleherime me BEST 24-8-24 +TE, me 5 kg/dynym.

1 pleherim me 14-0-28 + 10 CaO +  0,1 B,  me 6 kg/dynym.

2 pleherime me BEST 24-8-24 +TE,me 5 kg/dynym.

HUMICAL 1,5 lit/dynym

 

Nga dita e 64-te deri ne diten e 90-te : pleherimet behen cdo 2 dite.

2 pleherime me PLUS 21-7-21 + TE, me 5 kg/dynym.

1 pleherim me 14-0-28 + 10 CaO +  0,1 B,  me 6 kg/dynym.

2 pleherime me BEST 24-8-24 +TE, me 5 kg/dynym.

1 pleherim me 14-0-28 + 10 CaO +  0,1 B,  me 6 kg/dynym.

HUMICAL 1,5 lit/dynym

2 pleherime me BEST 24-8-24 +TE, me 5 kg/dynym.

1 pleherim me 14-0-28 + 10 CaO +  0,1 B,  me 6 kg/dynym

Mungesa e hekurit perballohet duke hedhur hekur ne formen EDDHA (ULTRAFERRO) nepermjet sistemit te vaditjes ne intervale te shpeshta 300-500 gram/dynym.Perdorimi i plehrave te serise EVERYFERT  PLUS  ul ne menyre te ndjeshme “karencat” e mikroelementeve.


Te dashur fermere: pastroni frutat deri ne lartesine 40 cm nga toka!

bottom of page