top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

PLEHERIMI i MOLLES

PLEHERIMI I MOLLES

Nevojat e molles per nje rendiment maksimal llogariten si me poshte:

Azot (N)                          14 kg/dynym               Calcium 20 kg/dynym

Fosfor (P2O5)                10 kg/dynym               Magnez 5 kg/dynym

Potas (K2O)                   24 kg/dynym

Plehu kokrizor qe i afrohet ketij raporti eshte Haifa TURBO-K, 14-14-17 + 2 MgO + Fe + Zn, me nje doze perdorimi 80-90 kg/dynym, si pleherim baze.

                                                  

PLEHERIMI PLOTESUES (SIPERFAQESOR)

·      Me fillimin e vegjetacionit te ri pleherojme me Poly-Feed  20 - 20 - 20 + TE, 5 kg/dynym me sistemin e vaditjes cdo 7-10 dite.

·      Pas lidhjes se kokrave pleherojme me Poly-Feed  21-11-21 + 2 MgO +TE,  5-7 kg/dynym me sistemin e vaditjes cdo 7-10 dite.

·      Ne fazen e rritjes intensive te kokrave perdorim HAIFA DUO (14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B), nepermjet sistemit te vaditjes, 7-10 kg/dynym, cdo 7-10 dite, ose format e tij kokrizore me shperndaje para vaditjes.

 

Pleherimi potasik gjate periudhes se vegjetacionit ekuilibron pleherimin azotik dhe rrit cilesine e kokres. Por nuk duhet te jete i tepruar sepse konkuron Kalciumin (Ca) dhe Magnezin (MgO). Mungesa e Kalciumit  shkakton njollosjen “bitter pit” sic paraqitet ne figure.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                              

Molla eshte shume e ndjeshme dhe ndaj mungeses se Borit, qe shkakton percellim, djegje te majave te holla, kokra te vogla me forme te cregullt, tapezime ne koker etj.

Per kurimin e ketyre simptomave perdorim  preparatin “Boramin Ca” i cili permban Kalcium dhe Bor dhe  jipet me sperkatje gjethore, ne dozen  400 gram/100 litra uje.


                                                                                                                                                                                                                                     

Teprica e Kalciumit shkakton shkakton mungese hekuri (kloroze) mungese  magnezi, por edhe potasi.

Per sherimin e klorozes se Hekurit perdorim  formulimin ULTRAFERRO  ne dozen 25-30 gram/bime.


 

 

 

 

 

 

 

                                                

Mungesa e Potasit ka si pasoje tharjen periferike te gjetheve, zvogelimin e madhesise se tyre, uljen numrit te sythave frutore, uljen e cilesise dhe madhesise se kokres etj. 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                           

Kujdes duhet treguar ndaj pleherimeve te teperta me Azot se:                               
-Shtohen ndryshqet (Golden Deliciosus)

-Vonohet ngjyrosja e kokres, pjekja dhe ulet rezistenca e tulit dhe permbajta ne vitamine C

-Kokrat behen me te ndjeshme ndaj kalbezimit dhe prishen gjate rruajtjes

 

Nje zgjidhje shume e mire per mbulimin e nevojave te bimeve eshte Mungese Potasi ushqimi gjethor . 

Perdorimi gjethor i elementeve ushqyes pavaresisht se nuk mund te mbuloje ne total nevojat e bimeve ne makro dhe mikroelemente perben nje mundesi te madhe per te tejkaluar mungesat e perkohshme ne lende ushqyese (sidomos disa deficienca) per arsye te shpejtesise se larte te reagimit te bimeve ndaj pleherimit gjethor.     

Pas rrenjes se petaleve rekomandojme formulimin  Fruit Balance 17-17-17+ 3 AM + 2 MgO +1 B +0,1 Cu + 0,4 Fe  +0,2 Mn + 0,7 Zn, ne rritjen e frutave   Fruit Growth    20-14-13 +3 AM+ 2 MgO + 1 B + 0,1 Cu + 0,4 Fe + 0,2 Mn + 0,7 Zn dhe para pjekjes  Fruit Ripening  8-24-32+3 AM + 2 MgO   + 1 B + 0,1 Cu + 0,4 Fe + 0,2 Mn + 0,7 Zn

mungese Hekuri
mungese Potasi
bottom of page