top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

( 1% Fe,  0,2 % B,  0,5% Zn,  0,5% Mn,  0,02% Cu )

CITRUS 18-14-18 + 2 MgO +3 AM + TE

CITRUS 18
PLEH GJETHOR I studiuar POSACERISHT PER AGRUMET.
Ka sinteze te studiuar ne baze te nevojave ushqyese  te agrumeve  ne makro dhe mikroelemente, me qellim rritjen e prodhimit, parandalimin dhe sherimin e karencave (fale permbajtjes se larte ne mikroelemente ne forme EDTA), rritjen e cilesise dhe sasise se kokrave dhe shpejtimin e pjekjes.
 
Perbehet nga lende te para me cilesi dhe tretshmeri te larte, pa kripera natriumi dhe klori. Azoti eshte ne forme ureike (NH2) per thithje me te mire nga gjethet.
 
DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT:
Sugjerojme 2-4 nderhyrje gjate gjithe ciklit biologjik te agrumeve, duke filluar pas fillimit te vegjetacionit, pas lidhjes se kokrave dhe ne vazhdim ne fazen e rritjes se kokrave deri ne fund te Gushtit.
Doza e rekomanduar eshte 500-1000 gr/100 litra uje. Nderhyjme ne oret e fresketa te dites.
 
PARALAJMERIME :
CITRUS perzihet me te gjitha plehrat dhe pesticidet , duke perjashtuar vajrat minerale, produktet qe permbajne kalcium , preparatet e bakrit dhe phosethyl. Ne perzierjet me produktet e ndryshme perdorim dozen minimale. Ne perzierjet me produkte te panjohura bejme nje prove me  sasi te paket.
*Krijon lidhje kelatike me EDTA.     
bottom of page