top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

BIORADICANTE

BIORADICANTe

BIOSTIMULANT PER ZHVILLIMIN E NJE SISTEMI TE FORTE  RENJOR

SINTEZA
Zhvillimi i nje sistemi te forte renjor eshte faktor themelor per zhvillimin e bimes dhe arritjen e rendimentit maksimal. BIORADICANTE  eshte nje biostimulant qe fuqizon zhvillimin e sistemit renjor te bimeve.permban substanca biologjike dhe metale te cilat shkaktojne zhvillim te qimeve thithese ne rrenje qe jane te domosdoshme per thithjen nga ana e bimeve te lendeve ushqyese te solucionet tokesor.  Kjo ka si rezultat qe bimet te kene dobi me te madhe nga pleherimet e zbatuara dhe ne vazhdim te ulet frekuenca e zbatimit te tyre.

UDHEZIME PERDORIMI
BIORADICANTE mund te perdoret ne te gjitha kulturat duke patur si qellim zhvillimin e nje sistemi te forte rrenjor.  Perdorimi i BIORADICANTE  keshillohet te behet kryesisht gjate trapjantimit dhe gjate periudhes se frutifikimit.  Keshillohet gjithashtu te perdoret dhe ne rastet e prekjes se sistemit rrenjor nga nematodat.  BIORADICANTE mund te perdoret me ujin e vaditjes.  Keshillohet nderhyrje perseritese 3 - 5 dite pas se pares. 
Amballazhi 1 liter dhe 250 cm3.
PRODHUES:  FuturEco S.L.   SPANJE
bottom of page