top of page

PERSHKRIMI:  

DISPER Osmotic eshte nje stimulant i programuar per sherimin e bimeve pas probleve te krijuara nga kripezimi ose uji. Per shkak te sintezes shume speciale qe permban regullatore ozmotike, i mundeson bimet qe te minimizojne ndikimet e demshme te kripezimit dhe te stressit ujor dhe i lejon te zhvillohen.Permireson sasine dhe cilesine e prodhimit.

DISPER Osmotic eshte ne forme kokrizash, (Fluid Bed technology - WSG-FB), 100% te tretshme ne uje , te sigurta dhe te lehta ne perdorim, qe kane mundesine te perdoren ose direkt ne toke, ose nepermjet sistemit te vaditjes meqenese nuk permbajne pluhur dhe nuk krijojne precipitime.SINTEZA:

Lende organike 47,0 %

Aminoacide te lira 4,3 %

Sakharite 9,0 %

Zona e  pH-it qe garanton qendrushmerine e kalciumit 4-9


VEPRIMI:

Rezultatet kryesore te DISPER Osmotic jane:

Lejon bimet te zhvillohen ne kushte kripezimi,ul demet ne gjethe per shkak te kripezimit,lejon largimin e joneve qe ndikojne ne kripezim, shton zhvillimin vegjetativ dhe trashesine e qafes se rrenjes se bimeve, shton bilancin ushqimor ne nivelin e gjetheve,shton prodhimin dhe permireson cilesine e tij.

Shton aftesine kembyese te kationeve.

Dozat dhe menyra e perdorimit:

DISPER Osmotic duhet te perdoret nga fazat e para te kultivimit dhe gjate gjithe ciklit te kultivimit nese sistemi rrenjor eshte energjik. Duhet perdorur me sistemin e vaditjes sepse eshte nje produkt i programuar qe te permiresoje cilesite e tokes dhe ambjentin e rrenjeve. Nuk eshte e domosdoshme te shplani token pas perdorimit te produktit.

Doza totale per cdo cikel kultivimi duhet te ndahet ne perdorime te vazhdueshme te pakten cdo 7-15 dite, duke filluar nga fillimi i ciklit te bimeve (qe eshte nje stad kritik). Sasia totale e produktit qe do te perdoret varet nga niveli i kripezzimit te tokes, nga struktura e tokes, nga ndjeshmeria e kultures ndaj kripezimit dhe nga volumi i sistemit rrenjor.

ME  VADITJE: Doza e pergjithshme  500-750 gr/dynym gjate gjithe ciklit bimor e ndare ne perdorime te ndryshme. Ne tokat qe kane probleme serioze kripezimi perdorni 1-1,2 kg/dynym gjate gjithe ciklit te ndara ne perdorime te ndryshme. Si tregues doza mesatare per dynym mund te jete 100-200 gram/ muaj.

KOMBINIMI:

Kombinohet me te gjitha pesticidet dhe plehrat. Nuk rekomandohet kombinimi me  produkte qe kane reaksion acid (Ph me te ulet se 4).  Ne perzierjet me produkte me reaksion acid keshillohet te tretet perpara Disper Osmotic  dhe pastaj ne menyre progresive ato qe kane Ph me te larte deri ne ato me Ph-in me te ulet. Ne rast dyshimi komunikoni me departamentin teknik. Keshillohet te mbyllet mire amballazhi pas cdo perdorimi.  pH-i i    DISPER Osmotic eshte 8,3.

REKOMANDIME:

Te ruhet ne vende te fresketa dhe te thata ne amballazhin origjinal , larg femijeve dhe kafsheve. Mbyllni amballazhin pas cdo perdorimi. Ne amballazhin fillestar  te mbyllur ruhet te pakten per 4 vjet. Mos hani ose tymosni kur perdorni produktin.

SHENIME PER PERDORUESIN:

Informacionet dhe keshillat e perdorimit jane rezultat i studimeve dhe provave. Nderkaq menyra e depozitimit dhe perdorimi i keq, mund te ndryshojne karakteristikat dhe rezutativitetin e produktit. Meqenese keto faktore jane jashte kontrollit te firmes nuk pranojme pergjegjesi per rezultate qe vijne nga perdorimi ose depozitimi i keq. Kompania garanton sintezen dhe formen e produktit..

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

DISPER Osmotic GS

DISPER OSMOTIC
bottom of page