top of page

PERMBAN: Potas (K2O) 30% , Magnez (MgO) 10%, Squfur (SO3) 42.5%.

  • Pleh kokrizor me përmbajtje te larte Potasi, Magnezi dhe Squfuri, shumë i përshtatshem për prodhimin e produkteve me cilësi të avancuar.

 

  • Përmban Potas, Magnez dhe Squfur ne raport ideal midis tyre, për zhvillimin më të mire të kulturave, rritjen e ndjeshme te madhësise së kokrave, ngjyrës, shijes, përmbajtjes së sheqernave dhe amidonit, rezistencën ndaj transportit dhe magazinimit.

 

  • Rrit gjithashtu rezistencën e bimëve ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve, per shkak te ndikimit pozitiv qe ka në ndërtimin e mureve qelizore dhe epidermës.

 

  • Tretet lehtë ne toke dhe furnizon bimët me Potas, Magnez dhe Squfur, menjëhere pas përdorimit dhe gjatë gjithë periudhës se vegjetacionit.

 

  • Është i përshtatshëm për të gjitha tipet e tokave pavarësisht nga ph-i.

 

  • Është produkt ideal per kulturat e ndjeshme ndaj klorit, se ka përmbajtje shumë te ulët klori dhe nuk kripëzon tokat ku përdoret.

 

  • Është plehu më i përshtatshem per bujqësine biologjike, sepse është produkt natyror

dhe ka licencë nga Komuniteti Evropjan, për të gjitha sistemet e bujqësisë biologjike.

 

  • Përdoret kryesisht ne plehërimin bazë, por mund te përdoret dhe në plehërimin sipërfaqesor, kryesisht në tokat ranore.            


KUTURAT QE PERDORET DHE DOZA E PERDORIMIT

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

PATENTKALI K+S

Phostrade

(0-0-30 + 10 + 42,5) EC FERTILIZER

bottom of page