Produkte speciale per ushqimin e bimeve

PROGRAMI I PLEHERIMIT  TE SHALQIRIT

 

PLEHERIMI BAZE

Bazohet ne analizat e tokes dhe historikun e parceles.

Zakonisht ne pleherimin baze hedhim : 5 tone/dynim pleh organik te kalbur.

                                               10 kg P2O5; 10-15 kg K2O

Keto nevoja plotesohen duke hedhur plehun kokrizor FERTIBLUE  12-12-17 + 2 MgO + TE ose VETO 10-10-15 + 2 MgO +TE qe permban 20% lende organike, ne sasi 100 kg/dynim kur bejme shperndarjen ne gjithe siperfaqen e tokes dhe 40-50 kg/dynim kur bejme pleherim ne rrjeshta.

 

PLEHERIMI PLOTESUES:

Pleherimi plotesues ndjek fazat e zhvillimit te bimes dhe tipin e kultivimit (me mbulim ose jo) dhe ka keto faza:

                                                                                                 Faza e pare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza e pare - Nga trapjantimi deri ne heqjen (carjen) e mbuleses plastike:

Hedhim  plehra kristalore fosforike   POLYPLANT 12-48-8+TE, si dhe RUTTER AA  me qellim qe te ndihmojme zhvillimin e sistemit rrenjor.  Pleherimi i pare behet menjehere pas trapjantimit dhe ne vazhdimesi pleherojme cdo 1 ose 2 vaditje me doze 1-1.5 kg /dynym.

Sasia totale e plehut qe hedhim ne kete faze eshte  5-6 kg/dynym.

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                           


                                                                                               faza e dyte


Faza e dyte - Nga heqja (carja) e plastmasit deri ne lulezim:

Behen 2 pleherime me keto plehra:   POLYPLANT 20-20-20 + TE 2- 3 kg/dynim  me nje sasi uji 4-5 m3/dynim,  (2- ore vaditje.) + HUMISTAR 1 lit/dynym.

 

Nje pleherim me NITRAT MAGNEZI 3 kg/dynym

 

                                                                                                                                       Faza e trete 

 

 

Faza e trete -  Lulezimi - perfundimi i lidhjes se kokrave:

 

POLYPLANT 16-8-24 + 3 MgO +te  2 kg/dynim.

Behen dy pleherime me sasi uji 4-5 m3/dynim.(mesatarisht 2 ore vaditje me tub me pika ne distance 40 cm.)

Nje pleherim me NITRAT MAGNEZI 3 kg/dynym                 

Ne fazen 2 dhe 3 duhet te shtohen ne pleherim acide humike dhe fulvike 2-3 kg/dynim per te nxitur zhvillimin e mikroflores dhe per te permiresuar thithjen e elementeve ushqyese dhe zhvillimin e bimes (HUMISTAR, HUMICAL etj.)

 
 

 

                                                                                                                     Faza e katert

 

Faza 4 -  Nga lidhja deri ne pjekje:

 

Eshte faza e rritjes intensive dhe nevojat per elemente ushqyese jane te medha sepse ne kete faze kerkohet :

-Rritje e shpejte e kokres,shtimi i peshes se kokrave rritje e permbajtjes se sheqerit ,shpejtimi i pjekjes.

 

    Ne kete faze perdorim:

 

POLYPLANT 24-8-24 +TE me doze 4-5 kg/dynim.bejme 10 nderhyrje  me nje sasi uji 10-11 m3/dynim.  Ne fillim te kesaj faze pleherojme cdo 2 ujitje dhe ne vazhdim ne cdo ujitje.( 4 ore vaditje.)

Dy pleherime te ndermjetme  me Multi i-K Mg (11-0-40 + 4MgO) 5 kg/dynym

 

 Pleherimi ndalon 2-3 dite para vjeljes.

 

Gjate gjithe fazes se kultivimit behet kontroll i vazhdueshem dhe nqse shikojme shenjat e para te mungeses se mikroelementeve bejme nderhyrje me perzierje mikroelementesh me sperkatje ose me vaditje.

Sistemi i rregullt i pleherimit qe te jape rezultatin maximal duhet te jete vazhdim i masave paraprake qe kane te bejne me: sistemimin e tokave, kullimin dhe ajrosjen, permiresimin e aciditetit ne tokat acide etj.  Nqse keto masa nuk jane marre, atehere mund te shfaqen probleme te ndryshme si: toksicitete te elementeve te ndryshme (p.sh. toksicitet Mangani), mungesa te ndryshme (Magnezi, Kalciumi, Hekuri etj.) qe per t'i perballuar duhen nderhyrje te vecanta.

Kjo teknologji synon ne arritjen e rendimentit maksimal.  

kur synimi eshte hershmeria ne dem te prodhimit atehere duhet te bejme nderhyrje te vecanta per te cilat do tju japim udhezime pasi te na drejtoheni.