top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

PLEHERIMI I ULLIRIT

PLEHERIMI I MOLLES
NEVOJAT SEZONALE TE BIMEVE TE ULLIRIT PER LENDE USHQYESE.

PLEHERIMI BAZE
Behet ne muajin Shkurt dhe perdorim 100 -150 kg/dynym Haifa Turbo K 21-7-14 +1,5  MgO + 0,3 B.

 

PLEHERIMI PLOTESUES - Ndjekim programin e meposhtem:

 

·      Ne fillim te gonxhimit: Sperkatje gjethore me Boramin Ca, 400 cc/100 litra uje.

 

·Ne gonxhim te plote : Sperkatje gjethore me
Everyfert  foliar ENERGY 12-34-22 + 0,5% B + 0,4% Mo + TE, 500 gram/100 litra uje.

 

·      Ne Maj - Sperkatje gjethore me E- foliar OLIVE 20-16-20 + 2 B + TE, 1 kg/100 litra uje.

 

·      Ne  Qershor :  Multifeed 21-11-21 + 2 MgO + TE, 7-10 kg/dynym cdo 10 dite me vaditje.

 

“   “   “     Sperkatje gjethore me E- foliar OLIVE 20-16-20 + 2 B + TE, 1 kg/100 litra uje.

“  “  “       Haifa Duo 14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B, 10 kg/dynym, cdo 1 nderhyrje me  vaditje .

 

·      Ne Korrik:      Poly-Olive 15-7-30 +2MgO + TE, 7-10 kg/dynym cdo 10 dite me vaditje.  

 

“   “  “       Sperkatje gjethore me Everyfert foliar OLIVE 20-16-20 + 2 B + TE, 1 kg/100 litra uje.

 

·      Ne Gusht:       Multi K - Mg (11-0-44 + 4 MgO), 7-10 kg/dynym, cdo 7-10 dite me vaditje.  

 

 

“  “   “   “        Sperkatje gjethore me FINAL K, 300 ml/100 litra uje.

 

·      Ne Shtator : Haifa Duo 14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B, 10 kg/dynym, cdo 7-10 dite me  vaditje .

·                   

“  “   “   “        Sperkatje gjethore me FINAL K, 300 ml/100 litra uje.

·      Ne Tetor:  Multi K - Mg (11-0-44 + 4 MgO), 7-10 kg/dynym, cdo 7-10 dite me vaditje.  

 

Plehrat gjethore perzihen me te gjitha plehrat dhe pesticidet , duke perjashtuar vajrat minerale, produktet qe permbajne kalcium , preparatet e bakrit dhe phosethyl. Ne perzierjet me produktet e ndryshme perdorim dozen minimale. Ne perzierjet me produkte te panjohura bejme nje prove me  sasi te paket.  
          

   -Sperkatje gjethore

      - Pleherim me sistemin e vaditjes

bottom of page