top of page

Folur eshte nje product i lengshem me baze azot ureic qe i sherben thithjes se shpejte te azotit nga gjethet,pa efekte fitotoksike.

 

PERPARESITE E PREPARATIT:

Ndihmon rritjen dhe zhvillimin e bimes ne periudha te veshtira(thatesi, mungese shiu,probleme mineralizimi etj.)

Furnizon bimen me azot ne momentin qe eshte i nevojshem dhe njekohesisht redukton 2-3 here nevojat per azot ne lidhje me pleherimin nga toka.

Efekti penetrues i urese favorizon thithjen e elementeve te tjere ushqyes si Mg,Cu,Mn,Zn etj.

Ndihmon funksionet fiziologjike gjate rritjes se frutave dhe permireson cilesine e glutenit tek dritherat.


DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT:

DRITHERA: 
40-50 litra/ha ne cdo aplikim per te stimuluar rritjen ne fazat e mungeses se azotit ne fund te dimrit   ose ne fazen e ngritjes.
20-25 litra/ha ne fazen e lulezimit (pas rrenjes se thekeve) per te permiresuar raportin       proteinik.


PATATE: Bejme 2 aplikime me 20-25 litra/ha ne fazen e rritjes se gjetheve per te ndihmuar formimin e tubereve.


FRUTIKULTURE 

MOLLE: 10-15 litra/ha nga faza e lidhjes se frutave deri ne nje jave para vjeljes.(6 aplikime)

DARDHA DHE FRUTA TE TJERA: 4 aplikime me doze 10-15 litra/ha pas lidhjes se frutave deri ne 2-3 jave para vjeljes.

VRESHT: 2-3 aplikime me doze 20 litra/ha, duke filluar pas lidhjes se veshulit.

PERIME: 2-3 aplikime me doze 15-20 litra/ha ne fazen e zhvillimit.

KUJDES: Nuk trajtojme ne oret ve nxehta te dites kur temperature eshte mbi 27 grade dhe kur fryn ere.

PERZIERJA: FOLUR perzihet me shumicen e plehrave dhe produkteve fitosanitare. Rekomandohet nje prove e vogel para perzierjes.

   

PARALAJMËRIMET, PERDORIMI DHE RUAJTJA

Mbajeni larg femijeve. I rrezikshem ne rast se pihet. Kur bie me kontakt me lekuren ose syte te shplahet   me uje te bollshem.

Rruajeni ne ambient te fresket dhe te thate ne temperature nda 5-30 grade C, larg rezeve te diellit. Mos hidhni shishet ne ambjent.

Mos hani, pini ose tymosni kur përdorni kete product.

Mbajeni vetëm në enë origjinale. Përdorin produktin sipas udhëzimeve te etiketes. Në rast dyshimi, ju   lutemi  kontaktoni me  tekniket e firmes dhe agronomin e zones.

 

                                                     PRODHUES: TRADECORP SA SPANJE

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

FOLUR

FOLUR

EC FERTILISER
 

SOLUCION AZOTIK ME PERQINDJE TE VOGEL NE BIURE

PERMAJTJA

AZOT (N) TOTAL : 20%

AZOT (N) UREIK : 20%

bottom of page