top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

DISPER Bloom GS

DISPER BLOOM

STIMULANT I LULEZIMIT DHE & FRUTIFIKIMIT

PERSHKRIMI:

DISPER Bloom GS ehte nje formulim i dendur stimulues, qe permban nje game te gjere stimulantesh, i programuar per permiresimin e lulezimit dhe frutifikimit te kulturave. 
DISPER Bloom GS ehte ne forme KOKRIZASH totalisht te tretshme ne uje.Eshte i lehte ne perdorim dhe i pershtatshem per te gjitha sistemet e vaditjes dhe sperkatjes meqenese nuk permban pluhur dhe nuk krijon precipitime ose ngurtesime. 

SINTEZA E GARANTUAR:


VEPRIMI: DISPER Bloom GS
eshte nje product
i garantuar qe eshte ne
gjendje te aktivizoje
bimen nepermjet rrugeve
te ndryshme metabolike.
Kjo realizohet duke:
 
• Permiresuar hapjen e luleve. 
• Shton gjerminacionin e pjalmit. 
• Pengon rrenjen e luleve dhe te lulerive.
• Ndihmon frutifikimin e mire dhe rritjen e frutave.
• Rrit rezistencen e bimeve ne periudha stressi.

DOZAT E PERDORIMIT:
Rekomandohet qe trajtimet te fillojne para lulezimit.
SPERKATJE: 1-3 trajtime me 50-200gr/100 litra uje, cdo 7-10 dite.
VADITJE: 2-3 trajtime me 50-200 gr/dynym, cdo 7-10 dite.
 
REKOMANDIME PERDORIMI:
Dozat dhe koha e perdorimit te produktit duhet te percaktohen ne cdo rast me ndihmen e specialistit. Te depozitohet ne vende te fresketa dhe te thata ne amballazhin fillestar,larg femijeve dhe kafsheve. Rekomandojme mbylljen e mire te amballazhit pas cdo perdorimi. 
 
KOMBINIMI:
Mos e perzieni me vajra ose produkte me reaksion acid.  pH-i i DISPER Bloom eshte 8.
 
SHENIME PER PERDORUESIN: Informacionet dhe rekomandimet e mesiperme jane rezultat i studimeve dhe provave. Nderkaq perdorimi ose depozitimi i keq mund te ndikojne  ne karakteristikat dhe rezultativitetin e produktit. Meqenese keto faktore jane jashte mundesise se kontrollit nga ana jone, nuk mbajme asnje pergjegjesi qe buron nga ato. Kompania garanton sintezen dhe formen e produktit.
bottom of page