top of page

FORMULIM GJETHOR RER PERDORIM SI “STARTER” 

 

“ENERGY” 12-34-22 +TE + 2% SW + 3% AM  eshte nje formulim gjethor me permbajtje te larte Fosfori dhe Potasi i sajuar posacerisht per sperkatje gjethore ne te gjitha kulturat.

Thithet  lehte nga gjethet dhe ndihmon zhvillimin e shpejte te bimeve si “STARTER”ne fazat e para te vegjetacionit, si dhe zhvillimin e shpejte vegjetativ te pemeve frutore.

 

“ENERGY” 12-34-22 +TE + 2% SW + 3% AM shton rezistencen e bimeve ndaj te ftohtit dhe “stresseve”ne pergjithesi, volumin e sistemit rrenjor, cilesine dhe sasine e kokrave, hershmerine e pjekjes dhe fuqizon lulezimin.  Parandalon dhe sheron e karencat e mikroelementeve (fale permbajtjes se larte ne mikroelemente ne forme EDTA).

Perbehet nga lende te para me cilesi dhe tretshmeri te larte, pa kripera natriumi dhe klori. Azoti eshte ne forme ureike (NH2) per thithje me te mire nga gjethet.

“ENERGY” 12-34-22 +TE + 2% SW + 3% AM fale raportit te larte B (0,5%) dhe  Mo (0,4%) funksionon dhe si “lidhes”i  kokrave dhe frutave.

 

DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT:

 Rekomandohet  perdorimi ne fillim te zhvillimit vegjetativ kur bimet kane nevoja te shtuara ne Fosfor per te krijuar nje system te forte rrenjor dhe luleri te fuqishme.

Rekomandohet gjithashtu pas lulezimit per  te rritur midis te tjerrave hershmerine e pjekjes se frutave.

Doza e rekomanduar eshte 500-1000 gr/100 litra uje. Nderhyjme ne oret e fresketa te dites.

 

PARALAJMERIME :

“ENERGY”   perzihet me te gjitha plehrat dhe pesticidet , duke perjashtuar vajrat minerale, produktet qe permbajne kalcium , preparatet e bakrit dhe phosethyl. Ne perzierjet me produktet e ndryshme perdorim dozen minimale. Ne perzierjet me produkte te panjohura bejme nje prove me  sasi te paket.
 

*Krijon lidhje kelatike me EDTA

                                                                                                                   SW :Alga;  AM : Aminoacide;

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

ENERGY 12-34-22 + TE

ENERGY 12

 2% SW  3 %AM 
   (0,5 % B, 0,4% Mo, 0,1% Fe, 0,1% Zn,  0,1% Mn,  0,1% Cu)      

bottom of page