top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

Nevojat e pjeprit per nje prodhim te larte jane si me poshte:

Azot (Ν)              20-25 kg

Fosfor (P2O5)    12-15 kg

Potas (K2O)        25-30 kg

Magnez (MgO)    6-8 kg

Kalcium (CaO)    15 kg

        

                     
PLEHERIMI BAZE

Ne pleherimin baze hedhim 50% te sasise totale. Propozojme 80-100 kg/dynym EVERYFERT GRANULAR 12-12-17 +2 MgO +TE

PLEHERIMI ME VADITJE

 • 5-6 dite pas trapjantimit hedhim POLYPLANT ose BEST 12-48-8 +TE  2 kg/dynym + 1 liter HUMISTAR. Bejme 2 nderhyrje brenda 1 jave.

 • Menjehere pas kesaj pleherojme me nitrat magnezi 4 kg/dynym.

 • BORAMIN Ca  1 liter/dynym.

 • Vazhdojme me BEST ose POLYPLANT 20-20-20 +TE4-5 kg/dynym duke bere 3-4 nderhyrje deri ne perfundimin e lidhjes.

 • Ndermjet ketyre nderhyrjeve bejme nje pleherim me nitrat magnezi 4-5 kg/dynym.

 

 • Kur kokrat kane arritur madhesine mbi 0,5 kg perdorim me vaditje BEST ose POLYPLANT  24-8-24 +TE , 4-5 kg/dynym ne cdo vaditje, duke bere ne total 4-5 nderhyrje.

 • HUMICAL 2 perdorime Χ 1,5 – 2 litra/dynym bashke me FINAL K 1 liter/dynym.

 • 3 nderhyrje me 14-0-28 + 12 CaO, 7 kg /dynym cdo 5-6 dite.

 • 15 dite para vjeljes perdorim BEST ose POLYPLANT 15-10-30 +ΤΕ, 5 kg/dynym , duke bere  4 nderhyrje.
   

PLEHERIMI GJETHOR

 • Ne fillim te lulezimit perdorim me sperkatje gjethore  EVERYFERT foliar “ENERGY 12-34-22 +TE”, 500-1000 gr/100 litra uje, per te realizuar lulezim dhe lidhje me te mire dhe ne vazhdim EVERYFERT FOLIAR 19-19-19 + 0,4% B + 0,5 % Mo + TE

 500-1000  gr/100 litra uje. (2-3 nderhyrje bashke me preparatet e mbrojtjes se bimeve)

 

Per te permiresuar ngjyren, shijen, aromen dhe per te rritur permbajtjen e sheqerit bejme nje sperkatje me FINAL K (Potas organik)) 300-400 gr/100 litra uje.

PLEHERIMI I PJEPRIT

PLEHERIMI I PJEPRIT
bottom of page