top of page

HUMISTAR eshte nje formulim i lengshem qe permban acid humic dhe fulvik ne analogji mjaft te kenaqshme.Eshte projektuar qe te zevendesoje mjaft formulime te thjeshta organike dhe te realizoje nje pleherim me racional kryesisht nepermjet sistemit te ujitjes me pika.

Metoda e kujdesshme e prodhimit te formulimit HUMISTAR  i lejon ketij formulimi (qe nuk permban Klor dhe Natrium) te lidhet me lidhjet argilohumike duke permiresuar keshtu karakteristikat fizike, kimike dhe biologjike te tokes.  Per kete arsye perdorimi i formulimit HUMISTAR ndihmon ne thithjen me te mire te mikroelementeve nga toka sepse krijon me ato bashkime chelatike, rrit aftesine kembyese te kationeve dhe permireson gjithashtu strukturen e tokes dhe cilesite fiziko - ujore te saj.

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

HUMISTAR

Humistar

Permiresues organohumic i struktures se tokave

FORMA: I LENGSHEM,

PH: 10,4

PESHA SPECIFIKE 1,1

DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT

HUMISTAR perdoret ne toke nepermjet ujitjes (me pika ose me permbytje).  Mund te bashkeshoqerohet me plehra te lengshme ose kristalore

PERIME - BIME DEKORATIVE

Nepermjet ujitjes me pika: Perdorimi fillon 7 - 10 dite pas trapjantimit ne dozen 250 - 300 cc/dynim dhe vazhdon cdo 7 - 10 dite.  Sasia totale e formulimit HUMISTAR  qe do te perdoret gjate nje cikli kultivimi nuk duhet te jete me e madhe se 3 - 3,5 litra/dynim.

 

Vaditje me permbytje: Behen 4 - 5 perdorime.

  1. 7 - 10 dite pas mbirjes ose trapjantimit 

  2. ne fazen e zhvillimit maximal te bimeve 

  3. ne lulezim

  4. ne zhvillimin dhe pjekjen e frutave.

Ne cdo perdorim doza eshte 700 - 1000 cm3/dynim . Sasia totale qe do perdoret gjate nje cikli nuk duhet te kaloje 4 - 4.5 litra/dynim.

PEME FRUTORE DHE VRESHTA

 

Vaditje me pika:  Perdorimi fillon ne fillim te vegjetacionit dhe perseritet cdo 15 - 20 dite me dozen 500 - 700 cm3/dynim.  Ne agrume behet cdo 10 dite. Sasia totale 3 - 3.5 litra/dynim.

 

BASHKESHOQERIMI

HUMISTAR  mund te shoqerohet me shumicen e plehrave dhe medikamenteve per mbrojtjen e bimeve duke perjashtuar vajrat minerale, medikamentet me aciditet te larte dhe Nitratin e Kalciumit.

 

MASA SIGURIMI

Mbajeni larg femijeve.  I rrezikshem ne rast se pihet.  Kur bie me kontakt me lekuren ose syte te shplahet me uje te bollshem.  Rruajeni ne ambient te fresket dhe te thate.


PERMBAJTIA 5 Lit.


PERZIEJENI  MIRE  PARA  PERDORIMITP

                    
PRODHUES: TRADECORP SA SPANJE
bottom of page