top of page

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

PROGRAMI I PLEHERIMIT TE KAROTES

PROGRAMI I PLEHERIMIT TE KAROTES

Karota jep rendiment me te larte ne toka te lehta, te kulluara, te pasura dhe te vaditura mire.

Nevojat ne lende ushqyese per te arritur nje rendiment 8000 kg/dynym jane si me poshte:

Azot (Ν)                      15 kg.

Fosfor  (P2O5 )           10 kg.

Potas  (K2O)               30 kg.

Kalcium (Ca)               10 kg.

Magnez  (MgO)           5 kg dhe disa gram  Zn, Mn, Fe, Cu,& B.

 

PLEHERIMI BAZE

Sugjerojme perdorimin  e plehut FERTIBLUE  12-12-17 + 2 MgO +TE 70 kg/dynym,para mbjelljes.

 

PLEHERIMI PLOTESUES

 • Nje muaj pas mbjelljes perdorim me sistemin e vaditjes POLYPLANT  24-8-24 + TE, 5 kg/dynym te perzier me 1 liter  HUMISTAR duke bere  4 nderhyrje cdo 8 dite.

 • Nitrat magnezi 5 kg/dynym

 • HUMICAL  2 litra/dynym.

 • Vazhdojme me EVERYFERT SOLUB 14-0-28 +13 CaO, 7-10 kg/dynym me sistemin e vaditjes.

 •  HUMICAL  2 litra/dynym.

 • Vazhdojme me EVERYFERT SOLUB 14-0-28 +13 CaO,  7-10 kg/dynym me sistemin e vaditjes,duke bere 3 nderhyrje cdo 8-10 dite.
   

PLEHERIMI GJETHOR

Pleherimet gjethore mund te behen cdo 7-10 dite me kete radhe:

 • Ne fazen e 5 gjetheve te verteta sperkasim me RUTER AA  400-500 ml/ 100 litra uje.

 • Menjehere pas saj sperkasim me PHOSTRADE Mg  300-400 ml/ 100 litra uje.

 • RUTER AA  400-500 ml/ 100 litra uje.

 • Pastaj sperkasim me TRAPHOS  Mg-B-Mn-Fe 300-400 ml/ 100 litra uje.

 • EVERYFERT foliar SUPERB PLUS  20-20-20 + TE me  500 gr / 100 litra uje.

 • Foltec Mg-B-Mn-Fe 300-400 ml/ 100 litra uje.

 • 20 dite para vjeljes sperkasim me FINAL K 300-400 ml/ 100 litra uje

     (2 sperkatje cdo 8 dite ).

Ky eshte nje program i pergjithshem.Ne kushtet e vecanta te cdo fermeri duhen bere ndryshimet perkatese.

bottom of page