top of page

RAI-TEC eshte nje formulim organic ne forme te lengshme,i pasur ne aminoacide,acide fulvike dhe polisakharite. Perben nje formulim organik te persosur per rritjen e pjellorise se tokes.
 

  • Permireson strukturen e tokes

  • Ndikon pozitivisht ne rritjen e aftesise kembyese te kationeve.

  • Shton aftesine ujore te tokes.

  • Ndihmon ne thithjen me te mire te elementeve ushqyese nga bimet.

  • Ndikon ne zhvillimin  e  sistemit rrenjor .

  • Rrit cilesine dhe sasine  e prodhimit.
     

PERMBAJTJA

Lende organike 55%

Acide fulvike 30%

Aminoacide totale 16-20%

Aminoacide te lira 12-14%

Polisakharite 5%

Ph 6.4-6,6

Pesha specifike 1,28 gr/cm3
 

Midis te tjerave permban:

Acid glutaminik  8,55%            Alanine  1,5%

    Acid aspartik  0,8%             Treanine  0,2%

Lisine 0,1%                            Etj.
 

Perdorimi:

  • Nga toka: 2-3 kg/dynym nepermjet sistemit te vaditjes me pika.

  • Nga gjethet: 2-3 kg/1000 litra uje me sperkatje.

Dozat e mesiperme jane keshilluese,ne te gjitha rastet keshillohuni me agronomet e zones.

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

RAI-TEC

Rai-tec
bottom of page